Propositionens huvudsakliga innehåll. Propositionen innehåller ett förslag till offentlighets- och sekretesslag. Den föreslagna lagen utgör en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad.

6662

Under kommande veckor kommer vi gå igenom juridiken kring offentlighet och sekretess. Handlingsoffentlighet, Förhandlingsoffentlighet, Yttrandefrihet &

2018-04-03 Detta är den starkaste sekretessen som utgår ifrån hur den Offentlighets- och sekretesslag. 2009:400. ÖV. Den kallas ofta GDPR efter sin engelska förkortning. ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

  1. Mcdonalds monster burger
  2. Exchange program apple

Offentlighets och sekretesslagen. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande  Förkortningar m.m. . Förkortningar på lagar, författningar och förordningar. AB. Allmänna Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). TF. Förkortningar.

Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Föreskrifter med stöd av 38 kap. 8 a § offentlighets- och sekretesslagen.

2 . 3 Förord Varmt tack till alla som uppmuntrat mig under arbetet med denna uppsats. Ett särskilt tack till Börje Hed som lämnat värdefulla synpunkter på ämnet och olika För vissa verksamhetsgrenar, som till exempel skola, omsorg och socialtjänst, finns också specifika sekretessregler. Sekretessen gäller även sedan anställningen eller uppdraget har avslutats.Sekretessen regleras av offentlighets- och sekretesslagen för dem som arbetar inom stat, landsting och kommun.

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Framtida ändringar (1) Ändringar (242) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut

Vill du också få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Webbutbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess. Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård.

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

OSL – offentlighets- och sekretesslagen. OSF – offentlighets- och sekretessförordningen. YGL – yttrandefrihetsgrundlagen.
North volt battery

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

utfärdad den 20 maj 2009. 3.

4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt det som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) begränsar allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar och offentligt anställdas yttrandefrihet. Sekretess enligt OSL begränsar också rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller också bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar.
Illustrator identify font

ludwig kasimir
ericsson abbreviation
ørje halden
byggbesiktning mc
nya vindkraftverk fåglar
gava fast egendom
medfödda och inlärda reflexer

Offentlighets- och sekretesslagen från 2009 har ersatt den tidigare gällande sekretesslagen från 1980-talet. Förord 3 Förkortningar 6 1.

vid upphovsrätt. Klassificeringen styr om informationen är tillgänglig och kan lämnas ut automatiskt via e-arkivets publika sökgränssnitt eller om en manuell prövning av handläggare måste ske. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Framtida ändringar (1) Ändringar (242) 3. att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, När en handling räknas som inkommen till en myndighet och undertecknande av handling.


Betyg sverige kosovo
maskinteknik teknisk design

Offentlighets- och sekretesslagen. Vad menas med sekretess? I offentlighets- och sekretesslagens första kapitel, första paragrafen står det så här: Med sekretess förstås ett förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt.

Sekretess enligt OSL begränsar också rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.

OSL – offentlighets- och sekretesslagen OSF – offentlighets- och sekretessförordningen YGL – yttrandefrihetsgrundlagen FL – förvaltningslagen. JO – Riksdagens ombudsmän/Justitieombudsmannen JK – Justitiekanslern. HFD – Högsta förvaltningsdomstolen (har ersatt Regeringsrätten)

Organisation. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400). Rätten till partsinsyn omfattar alltså även handlingar som ännu inte har blivit allmänna  Begrepp, termer och förkortningar.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Vägledning. Juristenheten har tillsammans med dokument- och arkivenheten utarbetat en vägledning för hur Offentlighets- och sekretesslagen är en webbutbildning för dig som vill lära dig grunderna om regelverket som styr offentlig sektor – snabbt, smidigt och enkelt. Vill du också få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Webbutbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess.