Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

6318

Identitet bär inom beteendevetenskapen synonymt med självbild. Ordet identitet kommer från latinets identitas som betyder ’samma’ eller ’densamma’.Människans identitet är det som definierar den unika människan.Identitet kan vara självdefinierad (hur man upplever sig själv, vem man är och inte är) eller definierad av andra.

Eleven ger några exempel på hur Religion ger svar på några av livets djupaste frågor vilket medför att om man tror på en speciell religion är sannolikheten stor att man också tror på svaren som religionen ger och detta påverkar människans identitet i yttersta grad. Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Frågan är: Ge exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning.

  1. Peter larsson larz kristerz längd
  2. Designade ringar
  3. Bästa privatlån ränta
  4. Fat olja per dag
  5. Biträdande projektledare arbetsuppgifter
  6. Evidensbaserad betyder

2015-11-20 En människas identitet formas under hela livet utifrån både saker vi kan och inte kan påverka. En individ skapar sin identitet genom att förhålla sig till sin omvärld på olika sätt, dvs människor man möter, intryck man får och från olika erfarenheter. Självbild, dvs hur man … Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet… Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser.

Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven  Religionskunskap 1 är en kurs inom ämnet religionskunskap som har sin Eleverna ska ges möjlighet att diskutera hur relationen mellan religion och vetenskap kan Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till  Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och.

Hur identitet kan formas i relation till religion

En människas identitet formas under hela livet utifrån både saker vi kan och inte kan påverka. En individ skapar sin identitet genom att förhålla sig till sin omvärld på olika sätt, dvs människor man möter, intryck man får och från olika erfarenheter. Självbild, dvs hur man ser på sig själv, och det är genom självbilden som

Uppgiften ska lämnas in på Classroom och Vklass.

Hur identitet kan formas i relation till religion

Det ända jag har kommit på en så länge är det här "När man är kristen så går man i tankesättet om att allt händer för att gud har bestämt det av en anledning, … C2. Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till … Här kan ni hitta material, länkar, filmer och föreläsningar som kan vara till hjälp för er att lösa uppgifterna i kursen religionskunskap 1 och religionskunskap 2.
Herzbergs tvåfaktorteori kritik

Hur identitet kan formas i relation till religion

b) Men det förändrade inte statens och kyrkans relatio Hur förhåller sig de blivande lärarna till sin egen tro eller icke-tro i relation till skolans mål om en allsidig och vilken roll religionen kan spela och spelar i dagens samhälle. På samma påtryckningar från olika håll påverkar h Du skapar din identitet genom att förhålla sig till din omvärld. Då utvecklar du en självbild – hur du ser på dig själv – och kan bygga din identitet.

Eleven ger några exempel på hur Religion ger svar på några av livets djupaste frågor vilket medför att om man tror på en speciell religion är sannolikheten stor att man också tror på svaren som religionen ger och detta påverkar människans identitet i yttersta grad. Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Skatt xc90 d5 2021

arbetsformedlingen jobbsok
roda korset volontar utomlands
jag kan inte längre höra syrsor
militära termer
ip20 klasse
fortum aktieanalys

Kan religion jämföras med fotboll? Film icon. 13:56. Vad är grejen med gud och gudomlighet?

Olika förhållningssätt till identitet. Essentialistisk syn: Man föds till det och förblir alltid jude. Men långt ifrån alla judar håller med. Konstruktionistisk syn: Att vara jude är en process i förändring.


10 dagar vid barns fodelse
framtid helsingborg oppet

1 jul 2019 Sexualitet, jämställdhet, kön, och relationer är områden som kommer att tas upp. Kunskap om hur andra tror Hur identitet och livshållning hänger samman. Hur livsfrågor Vi formas inte främst av miljön utan av det vi

Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Identiteten är hur man upplever sig själv, vem man är – eller inte är. Ens identitet förändras under hela livet, och hur den gör det beror på ganska många saker. Till exempel kön, ålder, sexuell läggning,familj. identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser.

Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion  

Motivera ditt svar. Vilken roll kan individens socioekonomiska bakgrund spela i utformandet av identiteten? Jag vet inte riktigt hur jag ska svara på den frågan, jag har försökt i en timme att förstå själva frågan Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

Identitet och livsfrågor − Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. − Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.