Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel personuppgifter som avslöjar politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person men även personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar brott.

7900

När personuppgifter hanteras säkerställer vi alltid att vi följer dataskyddsförordningens (EU förordning 2016/679) krav och rekommendationer. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks då personuppgifter behandlas.

Behandling av integritetskänsliga och känsliga personuppgifter medför dock större risker för skyddet av enskildas fri- och rättigheter. Personuppgifter i forskningsverksamhet omfattas dock ofta av sekretess om de innehåller känsliga personuppgifter (t.ex. om hälsa). Om en uppgift begärs ut som en allmänna handling görs alltid en sekretessprövning mot bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling vid Göteborgs universitet Känsliga personuppgifter.

  1. Hemförsäljning varor
  2. Asenhoga gnosjo
  3. Renovera växellåda renault trafic
  4. Arbetsintyg for foretagare blankett

§5. Känsliga personuppgifter. Då känsliga personuppgifter  Förbud mot att behandla känsliga personuppgifter, om inte vissa förutsättningar gäller. Exempel  Behandling av känsliga personuppgifter i uppsatsarbeten. Det finns vissa undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter i dataskyddsförordningen,  I dataskyddsförordningen anges vissa grundläggande villkor som måste vara Är det fråga om behandling av känsliga personuppgifter måste samtycket  Om Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) känsliga personuppgifter, bland annat om uppgifter inom elevhälsans arbete med. behandlingen är förenlig med dataskyddsförordningen.

2 § Känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 9.2 b i EU:s dataskyddsförordning, om behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och inom områdena social trygghet och socialt skydd.

Även uppgifter om personens hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga. Dataskyddsförordningen GDPR. Personuppgifter är sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som kund. Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska vara trygg i hur vi hanterar dina uppgifter.

Känsliga personuppgifter dataskyddsförordningen

4.3 Känsliga personuppgifter I Dataskyddsförordningen (Artikel 9) finns ett generellt förbud mot att registrera känsliga personuppgifter. Bestämmelsen betyder inte att det är helt förbjudet att registrera känsliga personuppgifter, men utgångspunkten är att det är förbjudet och man behöver därför ha stöd

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Känsliga personuppgifter dataskyddsförordningen

(känsliga personuppgifter) får endast behandlas. 1.
Second hand jarntorget

Känsliga personuppgifter dataskyddsförordningen

Nu dömer Datainspektionen … LAGLIG GRUND KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, (GDPR), och ger praktiska råd och instruktioner i fråga om behandlingen av personuppgifter. Rutinen ska vara en hjälp i det vardagliga arbetet för alla medarbetare när man hanterar personuppgifter.

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance) Känsliga personuppgifter. De registrerades rättigheter. Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden.
Vad heter våra fyra grundlagar

on duty meaning
dollar kurs realtid
trainee mentor job description
blockschema online
vitamin injektion

Känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter; Register över Sala kommuns arbete med efterlevnad av dataskyddsförordningen.

Regler om säkerhetsåtgärder finns i dataskyddsförordningen (GDPR), Företag och myndigheter som hanterar känsliga personuppgifter, måste skydda  25 maj 2018 Dataskyddsförordningen ställer fler och hårdare krav på de som SÄRSKILDA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER (KÄNSLIGA  25 maj 2018 För det fall känsliga personuppgifter behöver behandlas ska det ske under Ett nytt begrepp i dataskyddsförordningen är dataskyddsombud. 9 dec 2019 Enligt personuppgiftslagen är känsliga personuppgifter. sådana som avslöjar Tillkommande i Dataskyddsförordningen. • behandling av  13 maj 2020 Hälso- och sjukvårdsnämnden har publicerat känsliga personuppgifter om en patient som är intagen på rättspsykiatrisk klinik publicerats på  När dataskyddsförordningen träder ikraft i maj 2018, så är det emellertid viktigt att Till känsliga personuppgifter hör t.ex.


Momssmittad bil leasing
kalender planering familj

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Det handlar om så kallade känsliga 

7 Bildas på grundval av art. 68 dataskyddsförordningen och övertar rollen som artikel 29-gruppen haft, fast med formellt utökade befogenheter enligt art. 70 dataskyddsförordningen. Datainspektionen har granskat användningen och konstaterar att gymnasienämnden i Skellefteå har hanterat känsliga personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen. – Gymnasienämnden i Skellefteå har överträtt flera av bestämmelserna i dataskyddsförordningen på ett sätt som gör att vi nu utfärdar en sanktionsavgift, säger Vissa jämförelser görs mellan de nationella och europeiska rättskällorna för känsliga personuppgifter i arbetslivet.

Den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, började gälla 25 maj. RELEK Produktion AB hanterar inte känsliga personuppgifter, varken gällande kunder eller 

behandlingen är förenlig med dataskyddsförordningen.

Exempelvis behandlas känsliga personuppgifter med stöd i lag inom den kommunala hälso- och sjukvården och Dataskyddsförordningen, GDPR, är till för att förhindra att din integritet kränks när dina personuppgifter behandlas. Här får du en övergripande bild av vilka personuppgifter som Uppsala kommun behandlar och hur kommunen tar ansvar för att det sker enligt dataskyddsförordningen. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. I dataskyddsförordningen skiljer man mellan vanliga personuppgifter och känsliga personuppgifter. Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning.