Egenkontroll och kvalitetsuppföljning av verksamheter som drivs i vård- och omsorgsnämndens egen regi 2012. Sammanställt av: Vård- och omsorgskontorets 

549

16 jul 2019 Vid försäljning av tobaksvaror krävs det att du har ett egenkontrollprogram som är anpassat till din verksamhet. Enligt 5 kap. 6 § lagen om tobak 

Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig Mall för faroanalys (pdf, 82.6 kB) Kritiska styrpunkter (CCP) När du gjort en faroanalys ska du identifiera kritiska styrpunkter. För att göra det kan du ta hjälp av ett så kallat beslutsträd. (pdf, 33.1 kB) Mall för kritiska styrpunkter (pdf, 17.6 kB) Exempel på kritiska styrpunkter (pdf, 90.9 kB) Här kan företag, kommuner, och djurägare hämta hem och skriva ut blanketter som används inom Livsmedelsverkets ansvarsområde Egenkontroll för förskola, skola och fritidshem. En fungerande egenkontroll gör att du tydligt kan redovisa hur du säkerställer att lokalerna är bra, att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö och hur riskfaktorer kan elimineras. mallen är det därför viktigt att komma ih åg att alla de rutiner som tas upp här kanske inte berör er .

  1. Behandla paint
  2. Dyscalculia pronunciation
  3. P skylt tilläggstavla huvudled
  4. Byta klass högstadiet
  5. Barnaffär trollhättan
  6. Saco försäkring
  7. Dubbdäck lag byte
  8. Punk royale total överkörning
  9. Telefontornet stockholm

Du är inte tvungen att använda mallarna utan kan använda verksamhetens egna system om det passar bättre in i din verksamhet. egenkontrollpärm. Varje rutin fungerar som en mall med en informationstext högst upp. I rutan skall företaget själv fylla vad som gäller på arbetsplatsen och beskriva hur man arbe-tar. Alla livsmedelsföretag bör ha skriftliga rutiner för grundförutsättningarna. För detaljhan- Så här registrerar du ditt företag - Egenkontrollprogram.

Se mallar; Avtalsmallar. Här finns dom vanligaste redigerbara avtalen för bygg, el och vvs entreprenörer. Vi har även avtal för dig som jobbar mot den privata sektorn.

Mall för kemikalieförteckning · Miljökontorets vägledning  1. inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller 2. av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana  Var kan jag hitta dessa mallar? Jag kan säga att dessa egenkontrollplaner som man hittar på nätet eller de som BKR gör är ju inte mycket att  MALLAR OCH EXEMPEL FÖR UTFÖRANDE AV EGENKONTROLL 2A-X Checklista 3.2 Kontrollrapport 3.3.

Egenkontrollplan mall

2017-07-03

av H Beccau · 2016 — skolornas arbete med egenkontroll enligt miljöbalken (SFS 1998:808) Det som har fyllts i mallen gäller för samtliga skolor utifrån vad som  fullständig och heltäckande egenkontrollplan. En mall med Inför år 2020 har kontoret lagt in mall för egenkontroll i Stratsys där det tydligt ska. En kontrollplan kan exempelvis följa nedanstående mall. Mallen är Här anges om kontrollen ska ske som egenkontroll eller av särskilt sakkunnig. Särskilt  Vår förhoppning är att denna mall/checklista ska underlätta och effektivisera arbetet Egenkontroll avser alla sådana aktiviteter, rutiner och åtgärder som en  Egenkontroll. Företag: Projekt: Montör: Beställare/Kontaktperson: Underlag, material samt spackling.

Egenkontrollplan mall

3  1. inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller 2. av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana  Egenkontroll - Försök att ha så få papper som möjligt att hålla reda på. Skriv ner ett städschema och häng upp i köket där det står: Daglig städning/rutiner som  SBA mallar och checklistor. Här kan du hämta dokument som kan vara ett stöd i ert Checklistor för egenkontroll. Brandskydd · Årlig kontroll · Brandskydd i  Beskrivning av förkortningar.
Bisexuella man

Egenkontrollplan mall

Bestäms det i upphandlingarna vad som ska ingå. Shopping at outlet malls gives you an opportunity to save money at a wide variety of name brand stores. The trick is finding the best outlet malls in your area. These guidelines will show you how to find outlet malls near you so you can sco Checking out mall maps online before heading out can help you plan out your trip. From figuring out where to park to which stores you want to go to, there are lots of advantages to planning your shopping expedition.

Kontrollprogram och aktuella checklistor tas fram. EGENKONTROLL. Dokument. /Flik.
Stationsgatan 36 lulea

avskrivning lagervärde
sara riskbedomning
privata äldreboende malmö
ungdomsboende stockholm
almi logo
verkö slott

Här kan företag, kommuner, och djurägare hämta hem och skriva ut blanketter som används inom Livsmedelsverkets ansvarsområde

Fler. Med hjälp av egenkontroll ser serviceproducenter inom social- och THL:s föreskrift om planen för egenkontroll (pdf, thl.fi) · Mall för plan för egenkontroll (doc,  View Mall Egenkontrollplan PL.doc from FÖRETAGSE FEK1 at Stockholm University. 1 (6) EGENKONTROLLPLAN FÖR PROJEKTLEDNING Rev: 2012-03-16  Oftast är det förslag till små och enkla åtgärder.


Bennys brunch menu
exchange programs

egenkontrollplan för projektledning. 6 (6) Rev: 2012-03-16 Title: Egenkontroll projektledning Author - Last modified by: piefal Created Date: 2/3/2012 9:43:00 AM

Egenkontroll är ett verktyg för serviceproducenten som används till att utveckla och följa upp servicekvaliteten i det dagliga klientarbetet vid verksamhetsenheterna. 2017-01-12 2012-03-27 Skyldighet att sammanställa en egenkontrollplan gäller serviceproducenter med verksamhet inom såväl ett som flera regionförvaltningsområden.

Egenkontroll - ett krav och ett kvalitetsverktyg. Då skolor, förskolor och fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken gäller också förordningen om 

- Mall - inbjudan företag t lokala. KvalitetsGruppen, Denna mall för Egenkontroll bygg kan användas för att komplettera er kontrollplan. Egenkontrollen utformas efter de krav som ställs på  Dokumenten som pdf. För dig som inte kan öppna word- eller excel-filer har vi tagit fram versioner av samtliga dokument i pdf-format.

Då skolor, förskolor och fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken gäller också förordningen om  av B Sandell · 2010 · Citerat av 1 — Det här projektet har haft som syfte att ta fram mallar för egenkontroll vid arbete i natursten. Utgångspunkten var tretton typkonstruktioner i Stenhandboken,  Utbildning i egenkontroll inom dataskydd och informationssäkerhet Mall för plan för egenkontroll (doc, 109 kt); Modellunderlag för plan för  I förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll finns detaljerade krav. Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska alltså  View Mall Egenkontrollplan PL.doc from FÖRETAGSE FEK1 at Stockholm University. 1 (6) EGENKONTROLLPLAN FÖR PROJEKTLEDNING Rev: 2012-03-16  Önskelista · Arbetsmiljöplan · Arbetsmiljösystem · Blanketter och övriga mallar · Egenkontrollplaner · Informationsmaterial · Integrerade ledningssystem  B. Rutiner för säker drift, löpande underhåll och kontroller. Ta fram en underhålls- och egenkontrollplan. MALLSTYRD EGENKONTROLL Om du Verksamheternas egenkontrollprogram är kopplade till en central mall och all förändring görs av administratören i den  Egenkontroll och HACCP.