En fullständig lista av delmålen och mätarna (på engelska). Länk till en annan webbplats. (Öppnar nytt fönster) FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (High-Level Political Forum, HLPF) Länk till en annan webbplats. (Öppnar nytt fönster) har en viktig roll i att genomförandet av Agenda 2030 följs upp på global nivå. Broschyr: Hållbar utveckling och välfard 2030

877

FN:s globala mål för hållbar utveckling antogs 2015. Målet är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa 

Globala mål för hållbar utveckling Sedan den antogs av FN:s generalförsamling 2015 har Agenda 2030, med de globala målen för hållbar utveckling, kommit att bli en viktig utgångspunkt för många organisationer i samhället. ”FN’s 17 globala mål är en del av Agenda 2030 och en ambition att göra världen hållbar, där naturen, djuren och människorna på vår planet kan utvecklas tillsammans på ett hållbart sätt. Vi på Exceed vill att barn och ungdomar ska få kunskaper om vad hållbar utveckling och de globala målen innebär. Globala mål för hållbar utveckling. Corporate Social Responsibility är ett i dag ofta använt uttryck i näringslivet.

  1. Nigeria corruption ranking
  2. Delagar products

Alla delmål är dock inte mätbara utan snarare metoder för att nå målet. De globala målen är en del av Agenda 2030 som går under namnet: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Tanken med de globala målen att år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. 2016-07-08 Vad är Globala målen? I september 2015 antog världens ledare Agenda 2030 vilken är den mest ambitiösa handlingsplan för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Agendan innehåller 17 globala mål och 169 delmål som ska leda till att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter samt att lösa klimatkrisen och skapa en fredlig och hållbar framtid.

19 jan 2021 De globala målen ger en hållbar utveckling I målet om hållbara städer och samhällen (mål 11), står det till exempel att vi behöver skapa 

De började gälla från och med den 1 januari 2016. Fråga 4: X De globala målen består av 17 mål och 169 delmål. Alla delmål är Globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som FN tillsamans med världens länder någonsin antagit och för att uppnå 17 mål innan 2030.

Globala malen for hallbar utveckling

Figur 1 Globala målen för hållbar utveckling. Figur 2 Ett nytt sätt att se på globala målen Figur 3 Tre strategier för att reagera på lagstiftning och marknadskrav rörande miljö, Antonsson A-B, 2001. Figur 4 NCC:S hållbarhetsramverk, årsredovisning 2016. Figur 5 Globala målen och NCC, företagets årsredovisning 2016.

I agendan finns  Planen är konkretiserad med 17 globala hållbarhetsmål som tillsammans och som en helhet uttrycker ambitioner för en önskvärd utveckling.

Globala malen for hallbar utveckling

Det är en handlingsplan för en hållbar framtid för människor och för vår jord. FN:s globala mål för hållbar utveckling antogs i september 2015. På Språkstudion jobbar vi sedan 2016 aktivt med att uppmärksamma och diskutera de globala  Med hjälp av Globala målen ska vi åstadkomma en bättre värld där ingen lämnas utanför.
Frankrikes naturtillgångar

Globala malen for hallbar utveckling

Globala målen för hållbar utveckling är en unik och världsomspännande agenda som gäller alla länder och ska uppnås till år 2030. Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling.

För oss betyder det att FN:s 17 globala hållbarhetsmål uppnås år 2030. Men vilka är de? Vid FN:s toppmöte 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Om målen ska nås till 2030 behöver  De globala målen för hållbar utveckling – Finland och det globala syd.
Europas historia tidslinje

hur stor ar vanern
jobb dnb kundeservice
skolmaten karlskrona
amerikansk husdesign
uppehållstillstånd arbete
geografi quiz med svar

FN:s globala mål för hållbar utveckling antogs 2015. Målet är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa 

På Språkstudion jobbar vi sedan 2016 aktivt med att uppmärksamma och diskutera de globala målen. Varje vecka fokuserar vi på ett av de globala målen som utgångspunkt för samtal och handling.


Styltor arbete
ambulans undersköterska lön

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala 

• Om konsumtion. • Om behov.

Världens länder har enats om 17 globala mål för hållbar utveckling som ska uppfyllas innan år 2030 - Agenda 2030.

Att satsa på forskning och utveckling av ren energi, öka andelen förnybar energi globalt och fördubbla takten vad gäller energieffektivisering ingår i delmålen. Världens stats- och regeringschefer har enats om 17 globala målen för hållbar utveckling. De ska uppfyllas innan år 2030 och är en fortsättning av milleniemålen.

Figur 1 Globala målen för hållbar utveckling. Figur 2 Ett nytt sätt att se på globala målen Figur 3 Tre strategier för att reagera på lagstiftning och marknadskrav rörande miljö, Antonsson A-B, 2001. Figur 4 NCC:S hållbarhetsramverk, årsredovisning 2016. Figur 5 Globala målen och NCC, företagets årsredovisning 2016. År 2030 ska den extrema fattigdomen vara utrotad och människors rättigheter ska respekteras. Klimatkrisen ska lösas och fred och rättvisa uppnås.