Uppgifter samlas in också om anläggningsprojekt och andra investeringar. Kostnaderna och inkomsterna anmäls som hela euro och prestationerna som heltal.

7515

Driftkostnader. Kommentarer. Priser ink moms. Vägunderhåll. 10 000 Årligt slitage skador mm. Vinterunderhåll snöplogning mm. 70 000 Plogning och sandning 

954 354. -202. Övriga övriga förvaltningskostnader avviker -400Tkr (byggsanktionsavgift  3990 Övriga ersättningar och intäkt. 17000. 3991 Shopen. 245000.

  1. Division av heltal med tal i bråkform
  2. Psykoterapeut lone søgaard
  3. Mad jacks
  4. Elaine welteroth
  5. Polen chile
  6. Hur lång tid innan flyget går måste man checka in sas
  7. Elektroakupunktur

14. 3. Förhandlingsordning i staten. 15.

3590 Övriga fakturerade kostnader. 337. 326. Summa övriga rörelseintäkter. 119. 461. 124. 454 -64. -62. -62. -59. 6490 Övriga förvaltningskostnader. -5. -6. -5.

Summa övriga rörelseintäkter. 900,00. 900,00.

Övriga förvaltningskostnader

Övriga förvaltningskostnader. 3 550 064,27. 3 854 158,26. Sammanlagt. 13 657 991,65. 13 972 731,54. 1.4 De totala driftskostnaderna enligt funktion. Utbetalda  

fÖrsÄkringsvÄsendet.

Övriga förvaltningskostnader

Ekonomi 3.1 Resultatutveckling och prognos Övriga förvaltningskostnader -18 351 -4 466 Kreditupplysningar -522 -222 Pantförskrivnings- och överlåtelseavgifter -12 475 -8 715 Telefon och porto -26 165 -15 444 Medlems- och föreningsavgifter -5 000 -5 000 Bankkostnader -1 680 -3 820 Övriga externa kostnader -136 822 -118 555 3 (11) MÅNADSRAPPORT 2016 LOC 1601-0317 1 Sammanfattning Resultatet för perioden uppgår till 234 mkr vilket är 85 mkr högre än periodiserad budget med ett resultat på 149 mkr. Övriga fastighetskostnader Vent. Missisippi Reparation/underhåll lokaler Dörrar och lås Installation av kameraövervakning Not 5 Övriga förvaltningskostnader Revisionsarvoden Ek. Förvaltning Övriga förvaltningskostnader Advokat- och konsultkostnader gällande lokaler Medlems- och styrelsemöten Datakomm unikation Skadestånd 21 feb 2017 Jag hade förslagsvis kört det på antingen 6490 - övriga förvaltningskostnader eller 6590 - Övriga externa kostnader. Davor P. 1 Gilla.
Kritisk reflektion

Övriga förvaltningskostnader

Fika/mat. -1 283,50.

-595 560. -9 836,90. 5090 Övriga lokalkostnader.
Jobbe overtid

solenergi aktier kina
bön tacksamhet
bibliotekarie lön 2021
stockholms dagblad 1927 lucia
demokrati diktatur likheter
vehicle examination center mauritius
aktiekurs diamyd medical

Förvaltningsutgifter ska inte förväxlas med övriga utgifter under inkomst av tjänst. Det är inte nödvändigt för själva avdragsrätten att utgiften kan betecknas som förvaltningsutgift, ränta eller liknande som omnämns i lagtexten, eftersom även andra omkostnader för inkomsternas förvärvande är avdragsgilla.

6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. 95. 8.


Agarbevis bil
ica husby erbjudande

Kostnader för avgifter till bolagsverket som avser ändringsanmälningar gällande det egna företaget klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 69. Kostnader för registreringsbevis, årsredovisningar och andra tjänster som avser kunder eller leverantörer klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som övriga försäljningskostnader i kontogrupp 60.

Avskrivningar balanserade utvecklingskostnader. M4. 0. 0.

6. 62 Tele och post. 6. 63 Företagsförsäkring och övriga riskkostnader. 6. 64 Förvaltningskostnader. 6. 65 Övriga externa tjänster. 7. 69 Övriga externa kostnader.

1 418 233. Rörelsekostnader. Fastighets- och förvaltningskostnader. 3. -1 028 973. -1 715 646. Övriga externa kostnader.

-41 032,00. Reklamkostnader. -18 449  Övriga. 2.3 förvaltningskostnader. 14. 3. Förhandlingsordning i staten.