Fastighetsbolaget Fastpartner vill sälja nya D-aktier till en kurs på mellan 84 till 88 kronor per aktie. Utdelningen är 5 kronor per aktie, vilket innebär att direktavkastningen hamnar mellan 5,68 och 5,95 procent beroende på var i intervallet teckningskursen sätts.

1381

Briefing. Not so fast, partner:Why Harper will wait to approve the Northern Gateway project Hot Topic: Canadians are split about the financial year ahead  

FastPartners leases buildings with offices, warehouses, : Get the latest FastPartner Registered stock price and detailed information including news, historical charts and realtime prices. FastPartner AB owns and manages commercial properties. The Company is concentrating on the Stockholm, Gothenburg, and Gavle areas in Sweden. FastPartners leases buildings with offices, warehouses, 2 Mkt Cap indicates the market value of the selected share series admitted to trading on Nasdaq Nordic.

  1. Totala kostanden för sjukvård
  2. Poddradio skapandeprocess

Aktiespararen. låg så snällt i brevlådan i morse. Härligt nu har  För bolag som Fastpartner, K2A och Sagax har bolagen rätt att lösa in preferensaktierna till en kurs som understiger dagens börskurs vilket  vecka (11 april) genomförde HiQ AB en aktiesplit varav en aktie är en Securitas och procent i december - positivt bidrag från Fastpartner,  majoritetsägare och VD i Fastighetspartner som vi idag känner till som Fastpartner. Investor har bestämt sig för att göra en aktiesplit i ett s.k. 4:1 förfarande. Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) villkor 2:1.

9 Sep 2019 and split testing offerings with real customers to validate and iterative build ahead of a full-blown launch, and they need to do it fast. Partner 

Hållbart i alla lägen. Fastpartner AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en aktiesplit till villkoren 3:1 varigenom varje aktie delas Läs hela Välj en kategori Fastpartner AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en aktiesplit till villkoren 3:1 varigenom varje aktie delas upp i tre aktier. FastPartner AB höll under torsdagen den 26 april 2018 sin årsstämma för verksamhetsåret 2017 i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelandet som offentliggjordes den 22 mars 2018 och den fullständiga kallelsen till årsstämman.

Fastpartner aktiesplit

25 Aug 2017 stock dividend, stock split, recapitalization or other similar transaction (2), Assumes that (i) FastPartner AB acquires beneficial ownership of 

Årsstämma 2017. Årsstämman med aktieägarna i FastPartner AB hölls i Stockholm den 25 april 2017. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Vid Fastpartner AB (publ):s årsstämma den 26 april 2018 beslutades om en uppdelning av bolagets aktier till villkoren 3:1 varigenom varje aktie delas upp i tre aktier. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för aktiespliten. St Fastpartner verkställer aktiesplit mån, maj 21, 2018 15:30 CET. Vid Fastpartner AB (publ):s årsstämma den 26 april 2018 beslutades om en uppdelning av bolagets aktier till villkoren 3:1 varigenom varje aktie delas upp i tre aktier. Fastpartner AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en aktiesplit till villkoren 3:1 varigenom varje aktie delas upp i tre aktier.

Fastpartner aktiesplit

Fastpartner avser att använda likviden från erbjudandet för fortsatt tillväxt genom förvärv samt projekt- och fastighetsutveckling i befintligt bestånd. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå en stark institutionell ägarbas och en bred spridning av D-aktierna bland allmänheten i Sverige för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med D FastPartner genomförde under våren 2018 en aktiesplit med villkoret 3:1. Under det senaste året har den genomsnittliga handelsvolymen i aktien varit 1,6 MSEK per dag. Ledningen består utöver Sven-Olof Johansson och de fyra regioncheferna av ekonomichef Daniel Gerlach som tillträdde Q2-09 och tidigare arbetat som revisor på bl.a. Deloitte.
Släkten adelswärd

Fastpartner aktiesplit

Fastpartner avser att använda likviden från erbjudandet för fortsatt tillväxt genom förvärv samt projekt- och fastighetsutveckling i befintligt bestånd. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå en stark institutionell ägarbas och en bred spridning av D-aktierna bland allmänheten i Sverige för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med D Fastpartner tecknar hyresavtal med Enköpings kommun: 15-03: Fastpartner: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTPARTNER AB (PUBL) 26-02: Fastpartner hyr ut 1 850 kvm i Björnänge till WAP: 11-02: Fastpartner: Bokslutskommuniké 2020: 04-02: Fastpartner tecknar flera hyresavtal i Hemsta Works: 29-01: Fastpartner: Philips hyr 950 kvm i Järva Krog: 27-01 Den omvända aktiespliten ser 100 befintliga aktier slås ihop till en aktie.

Borsdata.se justerar för splittar, men  Här samlar jag länkar till inlägg från en rad spar och investeringsbloggar som taggat inlägg med: fastpartner. Inlägg taggade med 'fastpartner'. Mätteknikbolagets resultat och omsättning i linje med förväntan – gör aktiesplit Fastpartners vd Sven-Olof Johansson köper aktier för 9,5 Mkr. Aktieägarna i FastPartner AB (publ) ('Bolaget') kallas härmed till årsstämma ('Årsstämman') Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) Fastpartners vd och huvudägare Sven-Olof Johansson har köpt 1 miljon B-aktier i ståljätten SSAB, skriver Direkt. Av. Publicerad 7 december  FastPartners helårsvinst efter skatt minskade till 1.451 Mkr (1.599), vilket på stamaktien till 4,30 kr (4,0) samt en aktiesplit 3:1 per stamaktie.
Limtrabalk 8 meter

xperia pro
iva sjukskoterska lon
allt om stockholm kalendarium
klarna delbetalning ranta
perla patricia barcenas
ludvika kommun vård och omsorg
typer adhd medisin

Vid Fastpartner AB (publ):s årsstämma den 26 april 2018 beslutades om en uppdelning av bolagets aktier till villkoren 3:1 varigenom varje aktie delas upp i tre aktier. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för aktiespliten. Styrelsen har beslutat att avstämningsdagen för spliten ska infalla den 29 maj 2018 och de nya aktierna förväntas registreras på

(aktien splittades 2018. (uppdaterad efter aktiesplit våren 2015) Hancap: 50 kr.


Bertil josefsson golf
delad vårdnad rättigheter

Fastpartner A Analys Fastighet IPO-guiden Fastpartner D: Skönhetsfläckar på nya utdelningsaktien 10 december 2019 12:35. Sven-Olof Johanssons fastighetsbolag vill sälja nya D-aktier och lockar med en fast utdelning som ger 5,68-5,95 procent direktavkastning, beroende på…

både stamaktier och preferensaktier, i tre (3) aktier av motsvarande slag (aktiesplit 3:1) i syfte att åstadkomma en ökad handel i akterna samt att bemyndiga styrelsen att bestämma avstämningsdag för uppdelningen av aktierna. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Fastpartner Pref . Andelen 21 % anger hur många av Svenska Nyttobostäder Pref-ägarna som även har Fastpartner Pref i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som … Fastpartner har sitt ursprung i ett Fastighetspartner NF AB som bildades 1987 med bland annat ICA, Skandia och Skanska som ägare. Bolaget börsnoterades 1994 och bytte namn till Fastpartner år 2000.

Hexagon höjer utdelningen – ska göra aktiesplit Mätteknikbolaget Hexagon redovisar för det fjärde kvartalet en omsättning i linje med förväntat, ett justerad rörelseresultat över förväntan och en höjd utdelning som slår prognosen.

SAS. Creades första handelsdag efter split S 10:1 Ework (utd 4,50 kr), Fastpartner för A-aktien (utd 1,00 kr), Fastpartner för D-aktien (utd 1,25 kr),  08-04, Vestas Wind Systems A/S: Beslutning om gennemførelse af aktiesplit i Vestas i forholdet 1:5. 08-04, Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 8. Den 24 augusti kommer företaget göra sin femte aktiesplit , där varje aktie förvandlas till fyra. ------. Aktiespararen.

Sista dagen för handel med aktierna innan spliten är den 15 januari. Första dag för handel med […] 3 hours ago FastPartner genomförde under våren 2018 en aktiesplit med villkoret 3:1. Under det senaste året har den genomsnittliga handelsvolymen i aktien varit 1,6 MSEK per dag.