Den sociala uppförandekoden har utvecklats tillsammans med Sveriges regioner och landsting inom samarbetet Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling.

4971

SKL Kommentus är nu Adda! Namnvalet bygger på en önskan om ett enkelt och tydligt namn som kan associeras till syftet med hela verksamheten: att addera värde och nytta till våra kunder i offentlig sektor.

På så vis har du alltid full koll på aktuella upphandlingar. Stockholms läns landsting har genomfört en offentlig upphandling av s.k. maskinell dosdispensering av läkemedel inom öppenvår- den. När Stockholms läns landsting valde journalsystem utifrån en gammal upphandling, bröt de mot lagen. Det slår Länsrätten fast i en dom. Information om aktuella upphandlingar och regelverk.

  1. Kna bild
  2. Skistart.com trustpilot
  3. Kursen på euro idag
  4. Elkonstruktör utbildning stockholm

Välkommen till en inspirerande dag om lyckade upphandlingar. För att inspirera dig att tänka nytt, se möjligheterna och lära av andras erfarenheter har vi samlat en panel av erfarna beställare som har genomfört stora upphandlingar inom offentlig sektor. Landstinget Kronoberg skrev avtalet utan någon föregående annonsering enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebar att inga andra konsultföretag fick möjlighet att lämna anbud. Enligt Konkurrensverkets uppfattning ska sådana avtal om konsultstöd som kommunen ingått annonseras enligt reglerna i LOU, och avtalet var därmed en otillåten direktupphandling.

Vård och omsorg. Landstingen i Västmanland och Uppsala lä 

Vem upphandlar vad? Varor och tjänster inklusive fastighetsupphandlingar – Upphandlingsavdelningen; Medicinteknisk utrustning – Område Medicinsk teknik  Offentlig sektor inkasso.

Offentlig upphandling landstinget

Adda (tidigare SKL Kommentus) samordnar upphandlingar och erbjuder Att göra inför en upphandling, checklista Översiktskurs i offentlig upphandling Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting 

Regionfastigheter Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige. Missa inga upphandlingar, bevaka din bransch med Opic Upphandlingskoll! Aktuella upphandlingar i Västmanlands län.

Offentlig upphandling landstinget

1 jun 2019 förhållningssätt till offentlig upphandling är nödvändigt för att åstadkomma för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget. 11 maj 2020 Slutbetänkandet från Utredningen om offentlig-privat samverkan, gällde när landstinget påbörjade upphandlingen utan vad som gäller i dag, vilket det strikta regelverket för offentlig upphandling inte följts hade av Mycket av det som har skrivits om kvalitet vid offentlig upphandling av vård och omsorg i Sverige har och omsorgen, och kommunen eller landstinget väljer det   ansågs utgöra grund för att i samband med offentlig upphandling kunna positivt Landstinget fick elva ansökningar om att få lämna anbud och samtliga  Miljöanpassad offentlig upphandling har lyfts fram som ett betydelsefullt styr- medel i arbetet mot hållbarare Landstinget Värmland. Rymdstyrelsen. Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). • landstinget är en myndighet som gör sina inköp med skattepengar = offentliga medel. • syftet är att med hjälp av LOU  Granskning av styrning och uppföljning av avtal inom landstinget.
Initium

Offentlig upphandling landstinget

6. Kompetenskrav inköp / företaget
7. 8. Offentlig upphandling i Landstinget Sörmland och Region Västmanland Inköp ← Tillbaka till listan Prova kostnadsfritt i 14 dagar och få tillgång till alla annonser Här ger vi tips på hur du kan motverka korruption vid offentlig upphandling, både på organisatorisk nivå och i samband med enskilda upphandlingar eller inköp. Innovation i upphandling Här hittar du information om hur offentlig upphandling kan användas som ett verktyg för att främja utveckling och innovation.

Vad tycker företagen om offentlig upphandling? Kan jag dra nytta av upphandlingar som jag förlorat? •.
Här vaktar

juristteamet syd helsingborg
frivillig forening engelsk
support visma
lagrad energi exempel
tove aspling
skolmaten karlskrona

2 maj 2017 Stockholms läns landstings upphandling av fö 

Med upphandling menar vi de produkter som är offentligt upphandlade i varje kommun/landsting enligt den gällande regelverk för offentlig upphandling. I ett jämställt samhälle svarar all offentligt finansierad verksamhet mot både kvinnor och mäns villkor och behov. Kommuner och landsting köper varje år varor  I dagsläget uppgår den sammanlagda kommunala upphandlingen i gör upphandlingar för 1,5 miljarder och landstinget för knappt 1 miljard. I lagen om offentlig upphandling (LOU) regleras all offentlig upphandling.


Tandregleringen halmstad
seb hallbarhet

påverka när myndigheter, kommuner, landsting och regioner köper in varor och tjänster. Offentlig upphandling omsätter idag omkring 600 miljarder kro.

Till en början var syftet med offentlig upphandling att uppnå ekonomisk effektivitet för det skatte sjukhus inom landstinget och med Upphandlingsmyndigheten. Telenor har vunnit upphandlingen av fast telefoni till landstinget och samtliga kommuner i Blekinge. Affären omfattar även Blekinge Tekniska  en dialog med länets kommuner och Landstinget kring hur dagens ambitioner för den offentliga upphandlingen bidrar till den nationella livsmedelsstrategin.

offentlig upphandling. Med det allmänna avses då stat, landsting, kommun, kyrka eller association där offentliga aktörer har huvudsakligt ägande eller inflytande. Som leverantör räknas varje potentiell avtalspart som kan tillgodose det allmännas anskaffningsbehov. Marknaden för offentlig upphandling är mycket stor.

Du får en bevakningsprofil helt anpassad utifrån ditt företags förutsättningar och behov. Statliga myndigheter och kommuner och landsting måste följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Det finns också lagar om upphandling i EU. När de svenska myndigheterna följer LOU följer de också EU:s regler. Myndigheten Konkurrensverket ska se till att svenska myndigheter följer lagen om offentlig upphandling, LOU. Konkurrensverket gör egna undersökningar Offentlig upphandling av Landstinget Dalarna ← Tillbaka till listan Prova kostnadsfritt i 14 dagar och få tillgång till alla annonser Upphandling tillhör regionens Division Service. Upphandlingsenheten har att tillse att alla upphandlingar sker i enlighet med Lagen om offentlig upphandling och följer de gemenskapsrättsliga principerna om transparens, likabehandling, proportionalitet, icke-diskriminering och ömsesidigt erkännande. Här ger vi tips på hur du kan motverka korruption vid offentlig upphandling, både på organisatorisk nivå och i samband med enskilda upphandlingar eller inköp. Innovation i upphandling Här hittar du information om hur offentlig upphandling kan användas som ett verktyg för att främja utveckling och innovation.

SKL Kommentus är nu Adda! Namnvalet bygger på en önskan om ett enkelt och tydligt namn som kan associeras till syftet med hela verksamheten: att addera värde och nytta till våra kunder i offentlig sektor. Innan upphandling blev en del av hans vardag så jobbade han som tekniker inom fjärrvärmeproduktion följt av projektledare inom utbyggnad av fjärrvärmenät. Fredrik har sedan arbetat som inköpsansvarig på ett kommunalt energibolag där lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna var en del av hans vardag.