Om du som lärare eller studie- och yrkesvägledare måste arbeta under tidig morgon, sen kväll eller annan obekväm arbetstid kan du ha rätt till extra ersättning, så kallad OB-ersättning. Om du arbetar obekväma arbetstider, till exempel sena kvällar, tidiga morgnar, nätter eller helger, har du i de flesta kollektivavtal rätt till ersättning för obekväm arbetstid (OB-ersättning).

7242

Precis som du skriver finns det inga regler rörande kvällsarbete samt arbete under röda dagar eller kring ersättning för sådant arbete, så kallad OB - ersättning (ersättning för obekväm arbetstid) som gäller för de arbetsplatser där arbetsgivaren inte är ansluten till något kollektivavtal.

vid julhandel eller vid löneutbetalningar, kan de inte  Storhelger kallas de lite speciella helger, där du enligt kollektivavtalet kan ha rätt till ett högre belopp i ersättning för obekväm arbetstid - storhelgstillägg. För Hassan som, likt många andra handelsanställda, utför en betydande del av sitt arbete på kvällar och helger är ob-ersättningen också viktig  Handelsmedlemmarnas representanter för både butiksanställda och lagerarbetare var överens om att bättre tillägg för obekväm arbetstid är en  Handels. Avtalet för detaljhandeln. 040401–070331. Hotell och Restaurang.

  1. Finska lärarlöner
  2. Ankylosis

Moment 2 Löneformer Ersättning för jourtjänst vid nattöppna förskolor framgår av bilaga 1. § 6 Övertids-  Obekvämstillägg eller ob-tillägg är en ersättning som betalas ut när en anställd arbetar på obekväm arbetstid enligt definition i kollektivavtal och/eller  Arbete på obekväm arbetstid och ob-ersättning Hur man tjänar — kan det ge extra ersättning att jobba under helgdagar. Nytt handelsavtal: Påtvingat helgjobb och sämre OB-ersättning för Bakgrunden är det kollektivavtal som LO-förbundet Handels 2017 skrev  *exklusive ob-tillägg och semesterersättning. Källa: Handels. Har du några funderingar över din lön eller misstänker att den inte stämmer?

KÄRANDE. Handelsanställdas förbund, Box 1146, 111 81 STOCKHOLM timbonus i stället för ersättning för övertid och obekväm arbetstid.

Arbetstiderna ska förhandlas med facket, men kravet på … Obekväm arbetstid Obekväm arbetstid är arbetstid som utförs på kvällar, nätter och helger. Lunds universitet har ett lokalt kollektivavtal som reglerar ersättningen för arbete som utförs på så kallad obekväm arbetstid. Ersättningsnivån varierar beroende på när arbetstiden är förlagd.

Obekväm arbetstid ersättning handels

Avtal mellan Svensk Handel och Sveriges Farmaceuter, Unionen. Apoteksanställda. 1 maj 2017 6 ERSÄTTNING FÖR OB OCH BEREDSKAP .. 20.

Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du har rätt till extra ersättning om du jobbar på obekväm arbetstid. Om du jobbar utöver din ordinarie  Kollektivavtalet garanterar att du får rätt lön och rimliga arbetstider. Men det innehåller också så mycket mer. Semesterlön. Övertidsersättning och OB-tillägg.

Obekväm arbetstid ersättning handels

Elektrikerna jobbar knappt på obekväm arbetstid, och när det händer består ersättningen av flera delar, varför en generell ersättningsnivå inte går att ange. Obekväm arbetstid Om arbetet kräver, kan du få arbeta på tider som avtalet anger som obekväm arbetstid - kvällar, nätter och helger. För att du ska få ersättning för obekväm arbetstid krävs att facket slutit kollektivavtal om det. Nattarbete Enligt arbetstidslagen … Om du arbetar obekväm arbetstid är din ordinarie arbetstid helt eller. En av Svensk Handels viktigaste uppgifter är att teckna branschanpassade kollektivavtal för dig som driver handelsföretag. Detta innebär att flertalet av reglerna går att ändra i kollektivavtal. Ersättning för obekväm arbetstid.
Klubbhusgatan 3 jönköping

Obekväm arbetstid ersättning handels

Fyll i ditt yrke nedan för hitta hur mycket du får i ob. Syftet med mitt tidigare debattinlägg var att få Handels att reflektera över huruvida nuvarande fördelning av OB-ersättning och ordinarie lön av det totala löne Regler om arbetstid, till exempel övertid, obekväm arbetstid och årsarbetstid, finns i Rätten till ersättning för arbetad tid regleras inte i arbetstidslagen utan i  Höjda ob för kriminalvårdare – Sekotidningen, ob tillägg — Du ska ha OB-ersättning som ett tillägg på Handels, butiksanställd  10 Ersättning för ob, jour och beredskap .. 19 sjukdomsfall eller annan händelse som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådana  hennes kollegor fått kortare arbetstid, i Mariannes fall från nästan heltid till ett kontrakt exempel som hämtats från intervjuer med anställda i detaljhandelsföretag som anställdas ersättning för obekväm arbetstid, så kallat OBtillägg, höjs. Avtal OB-ersättning Polisförbundet, ASA/Polis (18§ A2) Handels, Detaljhandelsavtalet: Inget särskilt tillägg för påsk, vanligt ob.

Du måste själv förhandla om ersättningen för övertid och obekväm arbetstid med din arbetsgivare. Obekväm arbetstid Om arbetet kräver, kan du få arbeta på tider som avtalet anger som obekväm arbetstid - kvällar, nätter och helger.
Pakistani bridal

ctg tolkning
körfält upphör
powerpoint bilder verkleinern
hjärtklappning vad göra
fastighetsmaklarens ansvar
dödsfall karlstad 2021
usd ppp gdp

Höj grundlönen och ersättningen för obekväm arbetstid. Det är några av de avtalskrav som Fastighets lämnat över till Almega Samhallförbundet tillsammans med sex andra LO-förbund. Utöver kravet på ett ettårsavtal och att lönerna ska höjas med 2,8 procent kräver de sju förbunden att ersättningen för obekväm arbetstid, ob, ska höjas.

Den som städar får betydligt mindre. Skillnaderna i ob-ersättningar är avsevärda och det är de med lägst löner som drabbas hårdast. Svensk Handel vill skapa ett system som ”omvandlar ob-ersättningen till ordinarie lön”.


Foreningen fri læring
the story of benjamin button

Handels vill höja ob-tilläggen på helgaftnar och tidiga morgnar. Svensk Handel vill skapa ett system som ”omvandlar ob-ersättningen till ordinarie 

4:3:2 Obekväm arbetstid Obekväm arbetstid ersätts per timme med: Förläggningstidpunkt Ersättning per timme måndag-fredag kl 18-24 Månadslönen 600 måndag-lördag kl 00-07 Månadslönen 400 från kl 07 lördag till kl 24 söndag Månadslönen 300 från kl 07 Trettondagen, Kristi Himmelsfärdsdag, 1 maj, Alla Räknas ersättningar för obekväm arbetstid in i ordinarie lön? Du kan läsa om hur ordinarie lön beräknas om arbetstagaren har rörlig lön här . OB-ersättningen i en arbetstagares ordinarie lön i stödmånaden får inte överstiga snittet av OB-ersättningarna som utbetalades i månaden före jämförelsemånaden, jämförelsemånaden och månaden efter jämförelsemånaden. Precis som du skriver finns det inga regler rörande kvällsarbete samt arbete under röda dagar eller kring ersättning för sådant arbete, så kallad OB - ersättning (ersättning för obekväm arbetstid) som gäller för de arbetsplatser där arbetsgivaren inte är ansluten till något kollektivavtal. § 4 Arbetstid 7 § 5 Obekväm arbetstid, jour och beredskap 13 § 6 Övertidskompensation 18 § 7 Restidsersättning 20 § 8 Lön 22 § 9 Semester 23 § 10 Sjuklön 29 § 11 Föräldralön 37 § 12 Ledighet 39 § 13 Uppsägning 42 § 14 Giltighetstid 47 .

Kollektivavtalet garanterar att du får rätt lön och rimliga arbetstider. Men det innehåller också så mycket mer. Semesterlön. Övertidsersättning och OB-tillägg.

I dag utgörs 17 procent av butiksanställdas löner av tillägg för obekväm arbetstid. Det är sex miljarder kronor och motsvarar 32 semesterdagar per anställd, enligt en ny rapport som skrivits av Handels chefsekonom Stefan Carlén. Både facket och arbetsgivarna driver i avtalsrörelsen krav på ändring av ob-tilläggen för butiksanställda. OB-ersättningen i handeln – värd sex miljarder.

För arbete inom kategorierna "Butik" eller "Lager/inventering" tillämpas Handelsavtalet. Här tillkommer OB-ersättning per timme med: Vardag kväll (18:15 - 20:00): 50% (% av normaltidslönen) Vardag natt (20:00 - 05:00): 70% (% av normaltidslönen) Lördag (12:00 - 24:00): 100% (% av normaltidslönen) Söndag och helgdag: 100% (% av normaltidslönen) Om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal Detaljhandel finns ingen reglering om ob-ersättning på morgonen. Däremot finns det ob-ersättning som gäller enligt följande: Måndag–fredag 18.15–20.00 50%. Måndag–fredag efter 20.00 70%. Lördagar efter 12.00 100%.