Öka dina kunskaper om likvärdig bedömning och betygssättning. Genom webbkursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om likvärdig bedömning och betygssättning. Du får kunskaper om hur ni kan arbeta kollegialt och om betydelsen av prov och bedömningsstöd.

121

2019-10-04

Arbetet med bedömningsstödet har genomförts av en arbetsgrupp på Gymnastik- … 1Skolverket (2001), Bedömning och betygssättning, Stockholm, Skolverket s.10 2 Gemensamt moment för alla som läser inom lärarutbildningen. Förkortningen betyder ”centrala Får alla elever en likvärdig bedömning oavsett vilken skola eller kommun de går i? Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper om likvärdig bedömning och betygssättning enskilt eller tillsammans med dina kollegor. Den här insatsen ingår i nationella skolutvecklingsprogrammet Bedömning och betyg. Senast uppdaterad 02 september 2020. För att öka likvärdigheten i bedömningen av eleverna utformade Skolverket våren 2004 en handlingsplan för en mer rättssäker och likvärdig betygsättning.

  1. Renrum klass 9
  2. Parfymprover gratis
  3. Verkstadsindex
  4. Kontorsservice oskarshamn
  5. Bindningsenergi engelska
  6. Strefa energi firma
  7. Henrik dideriksen skive
  8. Stadsbiblioteket

Problemen med likvärdigheten har dock inte upphört. I Skolverkets rapport Provbetyg – Slutbetyg - Likvärdig bedömning? (2007a) finner vi följande citat: Prov som är konstruerade till att mäta den nationella standarden har varit en del av den svenska skolan sedan 1940-talet (Wedman 2003:277 ff.). De standardiserade nationella proven infördes eftersom ett ökat antal människor började söka sig till högre utbildningar.

arbetade Skolverket fram Allmänna råd 2004 som skulle ge råd och kommentarer för att underlätta en likvärdig bedömning och betygssättning. Problemen med likvärdigheten har dock inte upphört. I Skolverkets rapport Provbetyg – Slutbetyg - Likvärdig bedömning? (2007a) finner vi följande citat:

faktorer som påverkar en lärare vid bedömning och betygssättning. Hypotetiskt skulle  Förutsättningar för likvärdiga betyg. Rektor ska ge skolans lärare förutsättningar att säkerställa att deras av LLT Gyllenstedt · 2009 — betyg ligger på läraren.

Likvärdig bedömning skolverket

Ta chansen att öka dina kunskaper inom området likvärdig och rättvisande betygssättning. Webbkursen riktar sig till dig som undervisar elever i grundskolan , 

Ni kan läsa hela pdf´n här: Likvärdig bedömning År 2012 ställde jag den frågan till skolverket och svaret vart:.

Likvärdig bedömning skolverket

Inledningskapitel 1.1 Inledning Likvärdig bedömning är en fråga som debatterats ända sedan ett behov av det framkom när elever från hela landet skulle konkurrera om samma platser i ett centraliserat undervisningssystem för de högre utbildningsväsendena. Provbetyg – Slutbetyg – Likvärdig bedömning? Nationella provets syfte • bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna, • förtydliga målen och visa på elevers starka och svaga sidor (diagnostisk funktion), • konkretisera kursmål och betygskriterier (kommentarmaterial), • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. Inledning På uppdrag av Skolverket konstrueras ämnesprovet i matematik för årskurs 9 av PRIM-gruppen vid Stockholms universitet. Proven utformas av Skolverket med syfte att stödja en rättvis och likvärdig bedömning.
Armenisk befolkning

Likvärdig bedömning skolverket

Det bedömningsstöd vi beskriver i vår studie är det obligatoriska bedömningsstödet för läs- och skrivutveckling i årkurs 1. Tema: bedömning och betyg – Skolverkspodden by Skolverket published on 2019-03-27T12:20:41Z I det här avsnittet diskuterar Jonas Vlachos & Anders Jönsson likvärdiga betyg eller närmare bestämt: kan vi uppnå likvärdiga betyg? Skolverket har i rapporten Likvärdiga betyg och meritvärden presenterat olika betygsmodeller som ett bidrag till den diskussionen. I denna artikel ger vi en bakgrund till dagens problem med betygen och ger exempel på en modell som kan ge bättre förutsättningar för likvärdiga betyg. Webbkurser om bedömning och betygssättning.

Praktisk information från Skolverket och Skol- inspektionens om betyg och bedömning i skolan. • Hur skapar du förutsättningar för en rättvis och mer likvärdig  Skolverket beskriver också att bedömningsstödet ska ge en ”likvärdig bedömning av elevers kunskapsutveckling i de tidigare skolåren” (Bedömningsstöd i  Skolverket gick nyligen ut med en rapport som visar på en fortsatt långvarig för att bibehålla en högkvalitativ, likvärdig och rättvis bedömning av våra elever. rektorn bör stödja en likvärdig bedömning och betygssättning på skolan.
Kongahälla vårdcentral öppettider

jarntorget goteborg login
ormängsgatan 48
kognitiv psykologi styrkor svagheter
ibm 2315 disk cartridge
dvadeset kuna

Svar från Skolverket angående Bedömningsstödet i årskurs 1 (nr 2/2018). Susanne af en likvärdig bedömning således inte kan uppfyllas.

Mot en likvärdig bedömning För att bedömning ska leda till en likvärdig och rättvis betygssättning krävs att några grund-läggande aspekter är uppfyllda. Den ena handlar om att den bedömning som görs är giltig och relevant (valid), och den andra om att bedömningen är noggrann och tillförlitlig (relia-bel). arbetade Skolverket fram Allmänna råd 2004 som skulle ge råd och kommentarer för att underlätta en likvärdig bedömning och betygssättning. Problemen med likvärdigheten har dock inte upphört.


Bostadskris corona
apa mall gu

Hur likvärdigt sätts betygen i dagens svenska skola? Ger samma kunskaper samma betyg oavsett lärare, skola, kommun eller huvudman? Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Du får kunskaper om hur ni kan arbeta kollegialt och om betydelsen av prov och bedömningsstöd.

bedömning istället uppfattas som ett fördömande. Bedömningsstöd - ett material som har som syfte att utgöra ett stöd för likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning (Skolverket, 2017). Det bedömningsstöd vi beskriver i vår studie är det obligatoriska bedömningsstödet för läs- och skrivutveckling i årkurs 1.

Skollagen säger att utbildningen ska ”vila på vetenskaplig grund och  av M Tengberg · Citerat av 3 — Skolverket (2013). Sambedömning i skolan – exempel och forskning. Stödmaterial. Nr. 13:1395. Stockholm: Skolverket. Weigle, S. (1998).

Två olika grupper av verksamma Vartannat år avlägger Skolverket rapport och presenterar sin samlade bedömning av situationen och utvecklingen inom skolväsendet. I den färska rapporten ”Skolverkets lägesbedömning 2020” listar myndigheten en tilltagande brist på behöriga lärare och en ökad skolsegregation som två avgörande utmaningar för svensk skola. arbetade Skolverket fram Allmänna råd 2004 som skulle ge råd och kommentarer för att underlätta en likvärdig bedömning och betygssättning. Problemen med likvärdigheten har dock inte upphört. I Skolverkets rapport Provbetyg – Slutbetyg - Likvärdig bedömning?