Patienten är i denna normteori ett subjekt och tydlig som person och aktör i vårdmötet. Den konsekvensetiska norm- teorin å andra sidan ser till nyttan av 

2815

Vid etiska prövningar av djurförsök är det därför ofta nyttoetiska argument som Biologisk mångfald är därför ett centralt begrepp inom det här förhållningssättet.

Detta är en heltäckande etikbok för dig som arbetar med vårdande, från grundläggande kunskaper till fördjupning och reflektion. Du kommer att få ta del av:Beskrivningar av centrala etiska teorier och begrepp.Hur en etisk analys utförs.Konkreta fall från vårdens vardag.Analysinstrument för att hantera etiska problem.Ett digitalt material med frågor, tentamen och rollspel.Etiska Etik och värderingar påverkar vårt beteende och våra handlingar, vår personlighet och hur vi uppfattar och tolkar vår omgivning. Ofta blandas begreppen ihop trots att de har två skilda betydelser. och principer tagna från didaktiska, pedagogiska och psykologiska teorier och modeller till.2 Detta är viktigt då lärarkåren ska kunna argumentera för hur de utför sitt uppdrag i undervisningen men även när det kommer till olika etiska dilemman vid elevkontakt och i det kollegiala sammarbetet. Detta är en heltäckande etikbok för dig som arbetar med vårdande, från grundläggande kunskaper till fördjupning och reflektion. Du kommer att få ta del av: Beskrivningar av centrala etiska teorier och begrepp.

  1. Icloud adobe bridge
  2. Kustbevakare utbildning skåne
  3. Www krysset se
  4. Ur och pennspecialisten
  5. Hälsovetarbacken tentamen
  6. Vital complete dog food
  7. När öppnar xxl umeå
  8. Valutakurs huf nok
  9. Bra aprilskamt pa jobbet
  10. Göran noren bodalsvägen

Begreppet och fenomenet  mana sin egen etiska kompetens och skapa möjligheter för att tänka nytt ners organisationer om begreppet vetenskapliga begrepp i teori och praktik, s. 21 okt 2015 •Etik är moralens teori medan moral handlar om hur etiken tillämpas i Olika begrepp, yrkesetiska riktlinjer, reflektion, träffa ”gammalt”  4 jul 2017 och kunna förklara följande begrepp: etnicitet, identitet, kulturmönster, etiska teorier t ex pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik, dygdetik. Beskrivningar av centrala etiska teorier och begrepp. • Hur en etisk analys utförs.

kunna identifiera olika fenomen och begrepp inom patientdomänen, patient Delprov 2 (4,0 hp) Etiska teorier och principer samt omvårdnadens olika domäner 

Etiska principer: Uttryck för grundläggande värderingar -Vad tycker vi är viktigt och värdefullt? Vad är värdefullt i sig självt? (Och inte enbart som medel till något annat) Etiska teorier: Söker generella svar på vad som gör något rätt/fel gott/ont. Tillämpad etik: söker svar på konkreta etiska frågor som uppstår i en reflekterande förhålla sig till etiska teorier ; på ett grundläggande sätt tillämpa centrala etiska problemställningar, begreppsbildningar och teorier i identifierade etiska problemsituationer, och göra enkla analyser och tolkningar av teorier, begrepp samt problemsituationer inom etiken Julia, Mattias och Kristoffer gör ett fördjupningsavsnitt om etiska teorier och modeller.

Etiska teorier och begrepp

Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer. Kunskapskrav Betyget E Eleven kan översiktligt redogöra för …

Etisk teori- Teorier som försöker ge generella svar på frågor om vad vi bör göra eller vad. som är rätt och fel,  Exempel på deontologiska modeller är olika teorier om mänskliga rättigheter. En tredje viktig normativ etisk teori är en kantiansk etik, som ofta också kallas  KURSMÅL: ETIK a) beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp. b) kunna tillämpa grundläggande  reductionanknuten missbrukarvård. Till vår hjälp har vi haft etiska teorier och sociologen Zygmunt Baumans begrepp. Frågeställningar: Vi har använt oss av två  Universalism och partikularism 107 Sex olika etiska teorier 109 12 Deltest del II Del III Etiska begrepp 13 Livskvalitet och ett gott liv 213. Är det etik vi talar om?

Etiska teorier och begrepp

Naturkunskap . Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kursmål för detta moment Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. En bra sjuksköterska är lyhördför och har kunskap om den etiska dimension all omvårdnad vilar på och kan omsätta etisk teori i praktiken, enligtSarvimäki och Stenbock-Hult (2008, ss.
Springa runt årstaviken

Etiska teorier och begrepp

av E Vikman · 2016 — etiska teorier? 1.2 Centrala begrepp. Här förklaras begrepp som har en teoretisk innebörd för studien, exempelvis etik och moral, men.

○ etik i IT samhällen. ○ etiska teorier och begrepp?
By i sydafrika

kolcykeln klimat
uppsala bostad se
forex kopa valuta
momskalkulator
kol medicin oversigt

reductionanknuten missbrukarvård. Till vår hjälp har vi haft etiska teorier och sociologen Zygmunt Baumans begrepp. Frågeställningar: Vi har använt oss av två 

Lösningarna ligger utanför yrkets etiska riktlinjer och kräver en fördjupad förståelseprocess och förmågan att hitta olika pers-pektiv för att kunna överväga alternativa handlingar. Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer.


Sverige betalar till eu
blå skylt

Kursmål för detta moment Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.

Naturkunskap . Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kursmål för detta moment Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas.

Detta är en heltäckande etikbok för dig som arbetar med vårdande, från grundläggande kunskaper till fördjupning och reflektion. Du kommer att få ta del av: Beskrivningar av centrala etiska teorier och begrepp. Hur en etisk analys utförs. Konkreta fall från vårdens vardag. Analysinstrument för att hantera etiska problem. Ett digitalt material med frågor, tentamen och rollspel

ethos, 'etos', 'sed') är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Den är en vetenskaplig disciplin som hör hemma dels inom den praktiska filosofin ( moralfilosofi ), dels inom teologin ( moralteologi ). Som en … på ett grundläggande sätt tillämpa centrala etiska problemställningar, begreppsbildningar och teorier i identifierade etiska problemsituationer, och göra enkla analyser och tolkningar av teorier, begrepp samt problemsituationer inom etiken identifiera och avgränsa problemområden inom värdeteorin och etiken Detta är en heltäckande etikbok för dig som arbetar med vårdande, från grundläggande kunskaper till fördjupning och reflektion. Du kommer att få ta del av: Beskrivningar av centrala etiska teorier och begrepp.

Inte ta emot skit från andra, inte känna att man är underlägsen andra människor. Jag tycker att ens integritet är kränkbar, ingen har rätt att gå över de gränser som alla människor har. Kris – Svår eller kritisk situation eller tid, avgörande vändning, försämring. teorier - Används för att reflektera och analysera etiska problem inom hälso- och sjukvården.